Избор на служител може да се прави само на кръгъл час
Служителите в сиво не могат да бъдат избрани
Picture Всеки
Пламен Иванов Пламен Иванов
Иван Василев Иван Василев