Избор на служител може да се прави само на кръгъл час
Служителите в сиво не могат да бъдат избрани
Всеки
Пламен
Ники
Пепо
Светльо